Somecamp Story of Värkkibiili - Somecamp

Idea lähti siitä, että työntekijöiden tekniikan käyttötaidot tuntuivat olevan puutteellisia kokemuksien perusteella. Myös Verken tekemän kyselyn mukaan 45% vastanneista nuorisotyötä tekevistä kokee omaavansa puutteelliset taidot, jotta voisi käyttää hyödyksi työssään. Kahdessa pienryhmässä nousi esiin miten teknologia saataisiin lähestyttävämmäksi. Värkkibussi tuntui tähän vastaukselta. Ryhmämme ensimmäisestä hetkestä lähtien idea teknologiabussista sai ajatukset lentämään ja villejäkin ehdotuksia bussin sisällöstä heitettiin. Ideoita kirjattiin paljon ja kaikkien villit unelmat kuunneltiin ja jatkojalostettiin.

Nukutun yön jälkeen aloimme katsomaan kriittisesti heiteltyjä ideoita. Ja Värkkibussi muuttui Värkkibiiliksi. Muutos tapahtui, koska totesimme olevan parempi keskittyä ensin yhteen osa-alueeseen kuin tarjota täyttä settiä kaikkea. Jaoimme porukan kahtia miettimään eri osioita. Toinen ryhmä mietti biilin fyysistä sisältöä ja kuinka paljon budjetin tulisi olla, toisen ryhmän miettiessä markkinointia. Kävimme yhdessä läpi mitä ryhmät olivat saaneet aikaan ja lähdimme tekemään power point-esitystä. Työstimme Anssille Pitchausta pari kertaa ennen väli pitchausta, josta saimme hyvää palautetta. Saimme kolme asiaa mentoreilta, joita voisimme lähteä avaamaan enemmän. Jaoimme porukan taas ja tällä kertaa ryhmät lähtivät miettimään teknologiakummeja nuorista, markkinointia ja konkreettisia esimerkkejä mihin biilin tavaroita voi käyttää perusnuorisotyössä. Jokaisen ryhmän tuotoksesta tehtiin blogiteksti.

Viimeisen päivän tehtäväksi meille jäi power point-esityksen loppuun hiominen, videopitchaus ideointi ja tämän blogitekstin tekeminen. Huomasimme hyväksi työskentelymuodoksi jakaa ryhmä useampaan pienryhmään, koska meitä on seitsemän henkilöä.

Teimme videopitchauksesta hieman erilaisen: koko ryhmä oli mukana videolla, jokaisella oma tärkeä roolinsa. Tekniset haasteet kuvauksissa vaativat pientä kompromissien tekemistä, mutta ammattitaitoiset ihmiset asialla, joten mainos saatiin purkkiin napakasti!

Ryhmätyö lähti suht´ sujuvasti etenemään, vaikka kaikki olivat tuntemattomia toisilleen. Kaikki saivat ryhmässä äänensä kuuluviin ja tekeminen yhdessä on ollut mukavaa. Emme ottaneet asiasta liikaa stressiä, vapaa-ajan sai pitää vapaa-aikana, mutta asiassa pysyttiin määrättynä työaikana tiukasti. Myös unissaan pitchattiin. Pidettiin keskiviikkona myös tyhypäivä, kävimme yhdessä geokätköilemässä.

”Iha kiva”

..Mutta nyt pitää mennä vielä tyhyilemään, koska kätkö on ihan lähellä.

Ladataan...