Somecamp Valheita kaikki tyyni - Somecamp

Valheen jäljittäjien tavoitteena on luoda nuorille nuorten kanssa yhdessä tuotettu tutkivan journalismin laboratorio. Laboratoriossa pyritään paljastamaan valheen leviämismekanismi tutkimuksella. Ryhmäkohtaisesti räätälöitävä nuorten työpaja (esim. koululuokka, nuorisotilakävijät, partiolaisryhmä, leirikoulut tai nuorten oma ryhmä), jossa sovelletaan tutkivan oppimisen metodia.  

  

Aikuisten ohjaaajien roolina on toimia mahdollistajina ja kannustajina, nuoret itse etsivät valheen, tutkivat kontekstin sekä leviämismekanismin ja tuottavat sarjan. Kaikki osat tuotannossa voidaan räätälöidä kulloisenkin nuorten ryhmän voimavarojen, valmiuksien ja toiveiden mukaan.  

  

Kasvatuksellisena tavoitteena meillä on mediataitojen vahvistaminen ja erityisesti totuusarvon tunnistamisen harjoittelu. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat tuotantoon osallistuvat nuoret, toissijaisena kohderyhmänä kaikki videon katsovat henkilöt. 

Ladataan...